תכניות מיוחדות

כפר ילדים דוד מפעיל מערך מקצועי רחב היקף של תכניות למניעת נשירה מביה"ס. פעילות מוגברת זו נובעת מתפיסת הארגון, כי הצלחה בלימודים הינה המפתח לשבירת מעגל המצוקה של "ילדים בסיכון". התכנית למניעת נשירה מביה"ס מיועדת ל"ילדים בסיכון", שמתקשים בלימודיהם ומועדים כתוצאה מכך לסכנת נשירה מביה"ס. ילדים אלה זקוקים להשלמה לימודית עקב קשיים וחסכים שונים, שנגרמו להם כתוצאה מצמיחתם בתא משפחתי בעל תפקוד לקוי. התכניות מופעלות במבני הארגון, בבתי התלמידים ובבתי הספר. הן מותאמות לדרישות והצרכים האישיים של כל ילד, ומלוות בהפעלת שיקול דעת מקצועי של מומחי הארגון. המערך כולל 2 מסגרות עיקריות: 1) חונכות פרטית. 2) מועדוניות בית ספריות. שתי המסגרות מנוהלות ומתופעלות מזה שנים ע"י צוות מקצועי ומנוסה מתחום החינוך והחינוך המיוחד. צוות זה מפעיל מערך תגבור לימודי – שיעורי עזר במקצועות שונים; הוראה מתקנת ללקויי למידה; עזרה בהכנת שיעורי בית, עבודות ומטלות בית-ספריות שונות והכנה לבחינות, לרבות בחינות הבגרות. שתי המסגרות בתכנית פועלות לשיפור הישגיהם הלימודיים של הילדים. ההבדל הוא באופיין – בחונכות הפרטית התגבור ניתן פרטנית. לעומת זאת, במועדונית הבית-ספרית הלימוד מתבצע בקבוצות קטנות. בשתי המסגרות ניתנת תשומת לב אישית לכל משתתף, מתקיים מעקב צמוד אחר כל ילד, ונמדדים שינויים בהישגיו הלימודיים ובהתנהגותו החברתית. התכנית למניעת נשירה מביה"ס מוכיחה עצמה מזה שנים כמסגרת יעילה להפנמת התנהגות לימודית וחברתית טובה. היא מאפשרת לכל משתתף להשלים פערים לימודיים, לממש את מלוא הפוטנציאל האישי שלו, לשאוף ולהגיע להישגים, שיתנו ביטוי מלא לכישוריו ויכולותיו. בנוסף לשיפור בולט בהישגים הלימודיים בביה"ס, משתתפי התכנית רוכשים הרגלי למידה טובים כגון: התמדה, עמידה בזמנים והכנת שיעורים.

סגירת תפריט
צרו קשר
לתרומה