הפנימייה

הפנימייה שלנו הינה מודל ייחודי – מסגרת שיקומית-טיפולית, חוץ-ביתית ועם זאת אינטימית ומשפחתית. הפנימייה מהווה בית טיפולי תומך ומקדם לילדות בסיכון בגילאי 18-8. הבנות מופנות אלינו באמצעות ועדה מקצועית של רשויות הרווחה, ובמקרים מסוימים מתוקף צו בית משפט.

הפנימייה מספקת את צרכיהן הפיזיים של הבנות, דואגת לשיקומן הרגשי תוך שימת דגש טיפולי על טראומות ופגיעות שעברו. כאן הן רוכשות כלים להתמודדות עם קשייהן, למימוש כישוריהן ולהשתלבותן הבריאה והתורמת בחברה.

הבנות יוצאות מדי בוקר לבתי ספר שונים בקהילה. בפנימייה הן מקבלות תמיכה רגשית, ובעיקר – תחושת בית, שקשוב לרצונותיהן ודואג לשלומן. בנוסף, הן משתתפות בחוגים טיפוליים וחוגי העשרה.

צוות הפנימייה כולל: מנהלת, זוג הורים המשקף דגם הורות חיובי, מדריכות, תרפיסטיות, פסיכיאטרית, פסיכולוגית, אחות ועובדת סוציאלית. הצוות המקצועי הרב-תחומי של הארגון מבצע מעקב והערכה אחר כל ילדה, ומקיים קשר שוטף וקבוע עם המשפחה ועו"סית המשפחה, ועם צוות ביה"ס תוך דאגה לקידומן הלימודי של הבנות.

סגירת תפריט
צרו קשר
לתרומה